รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรและการอบรมภาษาอังกฤษของ สภท.บก.สปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

>>Download<< การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน ระดับ 1

>>Download<< การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน ระดับ 2

>>Download<< การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 1

>>Download<< หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ระดับ 1

>>Download<< หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ระดับ 1